KĄ DAROME

Projektuojame, instaliuojame ir aptarnaujame

Apsaugos sistemas:
    
Įsilaužimo signalizacija.
Atsižvelgdami į kliento poreikius, saugomų objektų svarbą, projektuojame ir įrengiame įvairios paskirties bei įvairaus sudėtingumo objektų elektronines įsilaužimo signalizacijos sistemas, įspėjančias apie nesankcionuotą asmenų patekimą į saugomas patalpas ar teritoriją. Dažniausiai pakanka tradicinės apsaugos sistemos su klasikiniais magnetiniais, infraraudonųjų spindulių ar stiklo dūžio jutikliais. Tačiau objektuose su padidintais saugumo reikalavimais naudojame technologiškai sudėtingesnius dvigubos technologijos judesio daviklius, seisminius daviklius, įvairius infraraudonųjų spindulių užtvarus.

Pavojaus signalizacija.


Dažnai neįvertinta gal net primiršta apsaugos signalizacijos dalis - pavojaus signalizacija. Tai elementarūs mygtukai, kuriais esant ekstremaliai situacijai galima išsikviesti budintį saugos tarnybos ekipažą. Dažniausiai tai prie stalo, kasos ar kitoje vietoje tvirtinami mygtukai. Pakankamai dažnai naudojami ir radiobanginiai pavojaus mygtukai, kurių pagrindinis privalumas tas, kad juos visuomet galime turėti su savimi.

Perimetro apsauga.


Perimetro apsaugos gaminių rinka yra gana siaura. Pagrindinė to priežastis –atviroje erdvėje esanti labai nestabili aplinka,  tiksliau sakant – greitai kintanti ir įvairiausių faktorių, tokių kaip besikeičiančios meteorologinės sąlygos  ar nenuspėjami judantys objektai, veikiama apsaugos įranga. Perimetro apsaugos sistemų privalumas tas, kad jos veikia kaip išankstinio perspėjimo sistemos, o tai sąlygoja greitesnį atsaką į įvykius ir mažina  galimus nuostolius.

Priešgaisrinė patalpų apsauga:


Gaisro signalizacija.


Gaisrinės signalizacijos sistemą sudaro šilumos bei optiniai dūmų detektoriai, rankiniai gaisro pavojaus mygtukai, garsinės sirenos ir blykstės. O tai pat įėjimų/išėjimų moduliai bei gesinimo sistemos valdymo įranga, leidžianti be pagrindinės sistemos funkcijos – registruoti ir paskelbti gaisro pavojaus signalą –  įrengti pastatų ventiliacijos, priešgaisrinių durų ir kitos pastato automatikos valdymą gaisro atveju. Kadangi aukštuminiuose pastatuose gaisro metu labai aktuali evakuacijos problema, naudojant laisvai programuojamą logiką, galima sudaryti evakuacijos kelių paskelbimo, gaisrinių durų blokavimo algoritmus, priklausančius nuo gaisro kilimo vietos, tuo būdų valdant evakuacijos metu atsirandančius žmonių srautus ir sumažinant iki minimumo galimas spūstis ir panikos kilimą.

Pranešimo apie gaisrą sistema.

Statant ir įrengiant naujus visuomeninės paskirties pastatus, kuriuose vienu metu gali būti didelis žmonių skaičius, svarbu įdiegti įspėjimo apie gaisrą balsu ir evakuacijos valdymo sistemą. Svarbiausia evakuacinės sistemos funkcija – įspėti pastate esančius žmones apie iškilusį gaisro pavojų ir padėti saugiai bei greitai evakuotis iš pavojaus zonos. Tokios sistemos atlieka ir papildomas funkcijas – transliuoja foninę muziką, reklaminius, informacinius pranešimus. Kilus gaisro pavojui visa ši papildoma informacija yra automatiškai blokuojama ir transliuojamas iš anksto įrašytas evakuacinis pranešimas. Paprastai tokios sistemos susideda iš garsiakalbių, centrinės valdymo įrangos, rezervinių maitinimo šaltinių ir garso stiprintuvų. Diegiant evakuacinę sistemą pastatas yra suskirstomas į atskiras įgarsinimo zonas ir kilus gaisro pavojui skirtingose zonose transliuojamas skirtingas iš anksto įrašytas evakuacinis pranešimas.

Gaisrinė automatika.


Suveikus gaisro signalizacijai įjungiama gaisro automatika,  tai yra pradeda veikti suprojektuotos ir įrengtos automatikos sistemos. Pradeda kaukti sirenos, paleidžiamas evakuacinis pranešimas, atidaromi avariniai išėjimai, įsijungia dūmų šalinimo sistemos.

Dūmų šalinimo sistemos.


Pastatų dūmų šalinimo arba priešdūminės sistemos suveikus gaisro signalizacijai turi užtikrinti: automatinį dūmų šalinimo angų atidarymą; pritekamosios ventiliacijos ventiliatorių automatinį įjungimą ir oro tiekimą į laiptines, tambūrus šliuzus bei liftų šachtas; ištraukiamosios ventiliacijos ventiliatorių automatinį įjungimą ir degimo produktų (dūmų) šalinimą iš uždūmintos zonos.

Praėjimo kontrolės sistemos.

Praėjimo kontrolės sistemos skirtos valdyti asmenų (darbuotojų, lankytojų) patekimą į įmonės teritoriją, jų judėjimą teritorijos viduje ir kaupti praėjimo įvykių duomenis sistemos duomenų bazėje. Sistemose naudojamos asmens identifikavimo priemonės – plastikinės kortelės, kurios tuo pačiu yra ir darbuotojo pažymėjimas, naudojamas įėjimo kontrolei ir darbo laiko apskaitai. Toks pažymėjimas taip pat gali būti naudojamas įėjimui į kompiuterių tinklą, elektroniniam parašui saugoti, signalizacijai bei kitoms sistemoms valdyti.  Praėjimo kontrolės sistemos susideda iš techninės įrangos (identifikacinių priemonių skaitytuvai, valdikliai, centralės, durų ir kt. užraktai, duomenų perdavimo įranga, kompiuteriai ir kt.) bei valdančių kompiuterinių programų. Įėjimo kontrolės sistemos ne tik leidžia efektyviai valdyti žmonių patekimą į saugomas teritorijas, bet ir suteikia daug papildomų galimybių. Jos leidžia nustatyti, ar konkretus darbuotojas yra darbe ir kokioje patalpoje. Šiomis sistemomis galima riboti neįgaliotų asmenų patekimą į padidinto saugumo zonas bei riboti žmonių skaičių patalpose, judėjimą po teritoriją tam tikru laiku – po darbo, išeiginėmis dienomis, o įvykus incidentui, leidžia nustatyti įtariamus asmenis.

Automatiniai vartai, užtvarai.


Norint valdyti įvažiavimo ir išvažiavimo srautus į pramoninius ir privačius objektus, požeminius garažus, saugomas automobilių stovėjimo aikšteles, būtina panaudoti automatinius kelio užtvarus, barjerus. Priklausomai nuo poreikių parenkami įvairių tipų automatiniai užkardai bei įvairūs valdymo būdai: atidarymas kortele, nuotoliniu mygtuku, mobiliuoju telefonu; skambučiu ar žinute, panaudojant vaizdo kameras automatiniam valstybinių numerių nuskaitymui ir užtvaro atidarymui.
Darbo laiko apskaita.

Tai praėjimo kontrolės sistemos funkcija, leidžianti automatizuoti įprastas darbo apskaitos lapelio (tabelio) pildymo operacijas, darbuotojų atvykimo bei išvykimo laiko fiksavimą. Sistema gali būti naudojama darbuotojų kontrolei, efektyvumo, vėlavimų apskaitai. Gerus rezultatus duoda darbo laiko apskaitos susiejimas su motyvacine sistema.

Vaizdo stebėjimo sistemas.

Vaizdo stebėjimo sistemos – tai vienas iš pagrindinių ir efektyviausių apsaugos techninėmis priemonėmis variantų. Jos turi labai platų įvairiausių galimybių spektrą:

nepertraukiama saugomos teritorijos kontrolė visą parą, judesio detekcija kontroliuojamose zonose, įvykių archyvas, automatinis atpažinimas ir sulyginimas su etalonu. Šiais laikais vaizdo stebėjimo sistema tampa šiuolaikinio būsto neatsiejama dalimi, kuri užtikrina gyventojų saugumą ir komfortą. Komerciniuose objektuose vaizdo sistemų populiarumą nulėmė ne tik galimybė matyti vaizdą, bet ir jį analizuoti naudojant specialius algoritmus. Galimybė programuoti automatines įvairių sistemų reakcijas stipriai padidina objektų saugumą.

- Valstybinių numerių atpažinimo sistemos.
- Transporto priemonių skaičiavimo sistemos.
- Vaizdo analitika.

Evakuacijos valdymo sistemas.

- Evakuaciniai šviestuvai.

Ryšių ir kompiuterinius tinklus.

- Pasyvi kompiuterinio ir telefonų tinklo dalis.
- Lauko elektroninių ryšių sistemos.

Specializuotas sistemas.

- Medicinos personalo (slaugių) iškvietimo sistema.
Medicinos personalo iškvietimo sistemos - puikus sprendimas tyliam ir greitam aptarnaujančio personalo iškvietimui. Sistema pagerina slaugomų asmenų aptarnavimą, taupo darbuotojų laiką, trumpina aptarnavimo laiką, pagreitina ir pagerina teikiamų slaugos paslaugų kokybę.

- Sprogioms aplinkoms skirta apsaugos sistemų įranga.
- Pasikalbėjimo sistemos (audiofonai, videofonai).
- Kodinės laiptinių spynos.
- Dujų nuotėkio aptikimo sistemos.

 • UAB "ElSISTA"

  Kranto 36, Panevėžys LT-35172
  Įmonės kodas:148370099
  PVM KODAS: LT483700917
  Įmonės registravimo Nr.
  Panevėžio m. Rejestro tarnyba Nr. AB00-63

  Darbo Laikas

  Pirmadienis—Penktadienis: 8:00–17:00

  BUDINTI TARNYBA VISĄ PARĄ
  #phone_nr_two


  UAB „ELSISTA“


  APTARNAVIMAS
  8 610 39741

  ĮRENGIMAS
  8 45 465311

  BUDINTI TARNYBA VISĄ PARĄ
  #phone_nr_two